קהילת "שירת תמר" הדתית־לאומית מהיישוב אפרת עשתה היסטוריה כאשר בחרה באישה לעמוד בראשה

YNET, 14.09.21

קהילת "שירת תמר" הדתית־לאומית מהיישוב אפרת עשתה היסטוריה כאשר בחרה באישה לעמוד בראשה